Omasta uudesta kodista, loma-asunnosta tai vaikka vain saunamökistä haaveilevan tulee etukäteen tietää mitä kaikkea tulee miettiä ennen rakentamisen aloittamista. Ensimmäisessä osassa perehdytään suunnittelun tärkeyteen projektin toteutuksessa.

Tonteille on määritelty rakennusoikeus, joka mahdollisesti määrittää minkä tyylisen ja kokoisen rakennuksen tontille voi rakentaa. Kaava-alueella se voi määritellä talon seinien värin, tyylin, katemateriaalin jne. Tämä vaikuttaa millaisia talopaketteja lähdetään etsimään.Vapaa-ajan puolella määritellään yleensä käytettävissä olevat neliöt sekä etäisyys rannasta ja rakennuksen korkeus. Voidaan sanoa että em. syistä johtuen rakentaminen on projekti, joka vaatii huolellisen suunnittelun.

Suunnitteluvaiheessa tulee noudattaa rakentamista koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Rakennuksen käyttötarkoitus määrittelee sen energialuokan ja tämä tulee huomioida myös suunnittelun alkuvaiheessa. Energiatehokkuuteen vaikuttaa talon koko ja muoto, sijoittaminen tontille, lämmöneristys, ilmanpitävyys, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät, vedenkulutus sekä sähköratkaisut.

Maa- ja rakennuslain edellyttämä pääsuunnittelija kannattaakin palkata jo heti hankkeen alkuvaiheessa, ennen lupahakemuksen jättämistä, jo tontin valintavaiheessa. Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata kaikkien suunnitelmien (rakennus-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat) laadusta ja oikeellisuudesta sekä että ne eivät ole ristiriidassa toteutuksien osalta. Pääsuunnittelija voi toimia myös kohteen suunnittelijana. Pääsuunnittelijan tehtävät vastuut on määritelty rakentamismääräyskokoelmassa A2.

Suunnitteluvaihe käsittää talon sekä hankeen suunnittelun. Hankesuunnittelu sisältää rahoituksen ja aikataulun. Kun jo alkuvaiheessa kaikki asiat suunnitellaan huolella, se usein maksaa itsensä takaisin rakennusvaiheessa.

Talon tai vapaa-ajanrakennuksen mallia voi etsiä valmiista mallistoista tai palkata yksityisen suunnittelijan laatimaan lupa- tai luonnoskuvat omien toiveiden mukaan noudattaen aiemmin mainittuja rakennusmääräyksiä. Näillä kuvilla on hyvä lähteä pyytämään tarjouksia talotehtailta ja mahdollisesti hakea jo rakennuslupa. Luonnoksilla voidaan käydä keskustelua rakennusviranomaisten kanssa ennen luvan hakemista, jotta itse hakuvaiheessa kuvat ovat niin valmiit että viranomaiset voivat ne hyväksyä.

Mikäli luonnosten perusteella saatujen tarjousten pohjalta valikoituu talotoimittaja, tarjoavat he usein kauppaan sisällytettynä lupakuvapiirrokset viranomaisia varten.

Luvan myöntämisen jälkeen tulevista muutoksista lupakuviin on niistä aina syytä keskustella viranomaisten kanssa että lopputarkastusvaiheessa ei tule ikäviä yllätyksiä. Lopputarkastukseen tulee toimittaa kaikki muutokset sisältävät päivitetyt lupakuvat.

Eri kunnissa on rakentamisprojektin osalta hieman poikkeavia tapoja (vaikka ei ehkä pitäisi) ja kunnissa on joitain omia määräyksiä mm. miten kaukana rannasta sauna tai muu rakennus saa olla. Näistä löytyy usein lisätietoa kunnan nettisivuilta tai soittamalla rakennusvalvontaan.

Seuraavassa osassa kerromme lisää työmaan toiminnasta ja vastuista.