Ensimmäisessä osassa käsittelimmekin jo pääsuunnittelijan vastuuta ja että on tärkeää ottaa hänet mukaan jo projektin alkuvaiheessa ja että lopullinen vastuu on aina rakennuttajalla.

Kaikilla työmailla tulee olla vastaava työnjohtaja, joka vastaa työmaasta, työntekijöistä ja rakennustöiden tekemisestä suunnitelmien mukaan. Hän valvoo ja ohjaa rakentamista jotta se tapahtuu ammattimaisesti.

Eri kunnissa voi olla vaatimuksia jotka valittavan työnjohtajan tulee täyttää ja usein kunnasta saa tietoa henkilöistä jotka voivat toimia vastaavana työnjohtajana. Pääsääntö tietysti on että hänellä on hyvä kokemus rakentamisesta.

Kun projekti on edennyt siihen pisteeseen että rakennuslupa on myönnetty ja työt tontilla alkavat, pidetään ensin aloituskokous. Ajankohta tulee sopia rakennusvalvonnan kanssa ja se tulee kutsua koolle ennen töiden alkamista. Kokoukseen osallistuvat rakennuttajan lisäksi ainakin pääsuunnittelija ja vastaava mestari. Kokouksesta tehdään pöytäkirja ja malli siitä löytyy esim. suomi.fi sivustolta.

Rakentamisen alkaessa on hyvä alkaa pitämään työmaapäiväkirjaa tai  ns. pientalon huoltokirjaa, joka on yleensä määrättykin rakennusluvassa. Näitä saa ostettua kirjakaupoista.

Työmaalla pidetään tarkastusasiakirjaa, josta voidaan todentaa tarkastukset ja toteutukset. Siihen merkitään katselmukset, viranomaistarkastukset sekä mahdolliset muut käynnit. Työnjohtajan tulee huolehtia että asiakirja on ajan tasalla.

Rakennusviranomaiset voivat luvassaan vaatia erilaisia katselmuksia, mm. runkokatselmus ja palotarkastus tietyssä vaiheessa rakentamista ja nämä on syytä huolehtia pidettäväksi.

Käyttöönottotarkastus on rakennusviranomaisten tekemä tarkastus, jonka jälkeen saadaan muuttolupa.  Urakkasopimukseen on syytä kirjoittaa maininta urakoitsijalle kuuluvasta käyttöönottotarkastuksesta ja uusien sähkölaitteiden ja -asennusten käytön opastuksesta.

Vastaanottokatselmus sovittu urakkasuoritus otetaan vastaan. Takuuaika alkaa tästä ja mahdolliset ehdot kirjataan ylös huoltokirjaan. Talon vastaanotossa vastava työnjohtaja ja LVI-urakoitsija tarkistavat lämmitys- ja ilmanvaihtotekniikan  säädöt ja tehdään tarvittavia säätöjä. Pienemmissä kohteissa kuten saunamökeissä ei välttämättä tietenkään em. tarkastuksia ole ellei ole asennettu uutta tekniikkaa.

Kotitalouksien tulee ilmoittaa Verohallinnolle tiedot kaikesta ostamastaan rakennusluvan alaisista töistä ennen lopputarkastusta. Tätä kutsutaan rakentamisilmoitukseksi. Tarkemmin tästä on verohallinnon sivuilla joihin pääset klikkaamalla aiempaa linkkiä.

Loppukatselmuksessa rakennusvalvonta toteaa hankkeen rakennuslupa-asiakirjojen mukaisesti valmiiksi.
Tässä tilaisuudessa käyttäjälle on luovutettava huolto- ja tarkastusasiakirjat.