tietosuoja

Rantasalmi Log Homes (Lameco LHT Oy), Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja henkilötietolain edellyttämä rekisteri- ja tietosuojaseloste Rantasalmi Log Homesin (Lameco LHT Oy) verkkosivujen, sähköisen asiakas- sekä markkinointirekisterin käytöstä. Selosteessa käytetään edempänä Lameco LHT Oy:n (1624504-5) nimeä. Rantasalmi Log Homes on Lameco LHT Oy:n markkinointinimi valmistamilleen rakennuksille. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 1.3.2019.

  1. Rekisterin ylläpitäjä

Lameco LHT Oy

Hirsitie 1

73200 Varpaisjärvi

  1. Rekisterin ylläpidosta vastaava henkilö

Mervi Tiainen

mervi.tiainen@rantasalmi.com

  1. Rekisterin nimi

Lameco LHT Oy:n Rantasalmi Log Homes- hirsirakennusten markkinointia koskeva sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri.

  1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, yhteydenpito asiakkaaseen ja markkinointiviestintä asiakkaan suuntaan, jos asiakas on antanut suostumuksen markkinointia varten.

Henkilötietojen käsittelylle markkinointirekisterissä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeusperuste on henkilön vapaaehtoinen suostumus liittyä markkinointirekisteriin. Rekisteriin liittyminen toteutuu tilaamalla Rantasalmi Log Homes- kuvasto tai muu Rantasalmi Log Homes esite, yhteydenottopyynnön lähettämisellä tai muulla asiakkaan lähestymistavalla esim. sähköpostitse tarjouspyynnön lähettämällä.

Asiakkaan tietoja ei käytetä ilman erillistä suostumusta automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisterin tallennettavat tiedot: henkilön etu- ja sukunimi, yritysasiakkaan nimi ja y-tunnus, puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite, verkkoyhteys IP-osoitteen muodossa, www-sivustojen osoitetiedot, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen sekä tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot sekä muut yhteydenottolomakkeella kysyttävät tiedot.

Tallennamme uutiskirjeitä tai sähköposteja varten seuraavat tiedot: henkilön nimi, sähköpostiosoite, paikkakunta, puhelinnumero sekä muut yhteydenottolomakkeella kysyttävät tiedot.

  1. Asiakasrekisterin tietolähteet

Tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta seuraavasti: verkkosivujen yhteydenottolomakkeilla tulleista viesteistä, sähköpostista, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista, sosiaalisen median palvelujen kautta sekä muista tavoista, joilla asiakas luovuttaa tietonsa.

Uutiskirjeistä saatavat asiakkaan tiedot tallennetaan markkinointirekisteriin.

       7.Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustollamme saatetaan käyttää evästeitä, jotka voivat olla seuraavan tyyppisiä:

Istuntokohtaiset evästeet:

Istuntokohtaiset evästeet ovat väliaikaisia evästeitä, joita säilytetään niin kauan kuin sivustolla käyvä vierailija pitää selainta auki sivustolle tulonsa jälkeen. Istuntokohtaisten evästeiden avulla verkkosivusto muistaa, mitä valintoja vierailija on tehnyt edellisellä sivulla, jolloin tietoja ei tarvitse syöttää toistamiseen;

Pysyvät evästeet:

Pysyvät evästeet ovat satunnaisia lukujen yhdistelmiä, ja ne tallentuvat verkkovierailijan laitteelle verkkosivustollamme käynnin jälkeen. Ne yksilöivät verkkovierailijan ainutkertaiseksi käyttäjäksi, ja kun vierailija tulee takaisin verkkosivustolle, ne auttavat muistamaan kyseisen vierailijan ja hänen aikaisemmin suorittamansa toiminnot. Se, kuinka kauaksi aikaa evästeet tallentuvat vierailijan laitteeseen, riippuu evästeen tyypistä:

Seurantaevästeet:

Seurantaevästeitä voidaan käyttää verkkosivuston kävijätilastoja varten;

Ulkopuolisten tahojen evästeet:

Tarvittaessa käytämme ulkopuolisten tahojen evästeitä, esimerkiksi Googlen evästeitä mainostarjontaa ja markkinointiviestinnän optimointia varten. Ulkopuoliset mainostajat käyttävät laitteisiin tallentuvia evästeitä arvioidakseen mainosten tehokkuutta ja kohdentaakseen verkkosivustolla näytettäviä mainoksia käyttäjän mukaan. Ulkopuoliset mainostajat voivat kerätä esimerkiksi sijaintitietoja (IP-osoitteen perusteella).

Verkkosivujemme evästeet eivät sisällä verkkovierailijoiden henkilötietoja, eikä niitä voida käyttää verkkovierailijan henkilöllisyyden selvittämiseen. Jos verkkovierailija kuitenkin haluaa rajoittaa (kieltää) evästeiden tallentamisen laitteilleen tai poistaa tallennetut evästeet, sen voi tehdä verkkoselaimen asetuksissa.

Meillä on valtuudet tehdä muutoksia nykyisiin tietosuojakäytäntöihimme milloin tahansa. Siksi suosittelemme, että verkkovierailijat käyvät säännöllisesti tarkistamassa tämän sivun sisällön mahdollisten päivitysten ja muutosten varalta.

Verkkosivustollamme voi olla linkkejä muiden tahojen ylläpitämille verkkosivustoille. Nämä tietosuojakäytännöt koskevat ainoastaan omaa verkkosivustoamme, joten kehotamme sinua lukemaan myös muiden vierailemiesi verkkosivustojen tietosuojaselosteet. Vaikka pääset muiden sivustoille sivustollamme olevien linkkien kautta, emme ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojaperiaatteista ja -käytännöistä.

Myös silloin, kun olet siirtynyt sivustollemme kolmannen tahon ylläpitämän sivun kautta, emme ole vastuussa kyseisen kolmannen tahon omistaman ja hallinnoiman verkkosivuston tietosuojaperiaatteista ja -käytännöistä, ja suosittelemme sinua tutustumaan kyseisen kolmannen tahon sivuston tietoturvaperiaatteisiin.

      8.Tietojen siirto ja säännönmukaiset luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lameco LHT Oy ei siirrä tai luovuta säännönmukaisesti tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai muille tahoille.

      9.Rekisterin suojaus

Lameco LHT Oy huolehtii siitä, että tallennettujen tietojen käsittely sekä palvelimien käyttöoikeudet tai henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittiset tiedot ovat käsiteltävänä luottamuksellisesti ainoastaan niiden työntekijöiden toimesta, joille se työnkuvallisesti kuuluu. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta sekä tietojärjestelmillä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietojen säilytyksessä internet-palvelimilla huolehditaan niiden digitaalisesta ja fyysisestä tietoturvasta asianmukaisesti.

      10.Henkilön oikeus tarkistaa ja vaatia tiedon korjaamisen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, jotka rekisteriin on tallennettu, mahdollisen virheellisen tiedon korjaamiseen tai tietojen täydentämiseen.  Henkilön halutessa tarkistaa tietonsa tai halutessa tehdä niihin korjausta, tulee pyyntö toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Henkilön on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä huolehtii henkilölle vastaamisesta EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyn ajan kuluessa.

      11.Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät muut oikeudet

Henkilöllä, jonka tiedot ovat rekisterissä, on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä (nk. oikeus tulla unohdetuksi).  Rekisteriin merkityllä henkilöllä on myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset muut oikeudet, esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Henkilön ja hänen henkilötietojensa poisto markkinointirekisteristä vaatii ainoastaan markkinointiluvan perumista markkinointiviestissä (uutiskirje, tekstiviesti tai muu sähköisen kanavan viesti) tai kirjallisella pyynnöllä erikseen.