Suomen lainsäädännön rakentamismääräyskokoelmassa on määräykset talojen energiatehokkuuden minimivaatimuksista jotka tulee rakentamisvaiheessa täyttyä.

Energiatehokkuus todennetaan energiatodistuksella, joka tulee olla laadittu jo luvan hakuvaiheessa.. Energiatodistus tarvitaan kaikille rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa. Sitä ei tarvita alle 50 m2 rakennuksille ja alle neljä kuukautta vuodessa käytössä oleville vapaa-ajanrakennuksille. Muitakin kohteita on mutta käsittelemme tässä vain uudisrakentamista.

Energiatodistusta ei voi laatia kuka tahansa. Laatijan tulee olla käynyt pätevyyskoulutus todistuksen laskentaa varten. Todistus on voimassa enintään 10 vuotta  Koska energiatodistukseen vaikuttaa itse rakennuksen rakenteet kuin myös lvis-ratkaisut, todistusta ei välttämättä saa talopakettitoimittajalta. Heillä kun ei ole välttämättä tietoa taloon tulevasta tekniikasta.

Energiatodistus koostuu rakennuksen ominaisuuksista. Siinä otetaan huomioon eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys. Energiatodistus kertoo laskennallisen energialuvun. Luku määrittää kokonaisenergian kulutuksen asteikolla A-G.  Pääsääntöisesti nykyään rakennettavat pientalot sijoittuvat luokkiin C-D, riippuen rakennusmateriaaleista. Eri energiamuodoilla on laskelmassa omat kertoimensa ja laskelma suosii uusiutuvaa energiaa. Energiatodistuksen olemassaolosta ja sen totuudenmukaisuudesta ollaan montaa mieltä, mutta tosiasia on että se tulee uusille taloille hankkia.

Millainen sitten on energiatehokas talo?  Se tulisi kuluttaa vähemmän energiaa kuin minimivaatimukset täyttävä talo. Energiatehokkaassa talossa on hyvä sisäilman laatu ja kosteusteknisesti toimivat rakenteet.

Suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • ylimääräiset neliöt ja kuutiot lisäävät kustannuksia ja energiankulutusta
  • kiinnitä huomiota seinien, ylä- ja alapohjan lämmöneristävyyteen
  • kiinnitä huomiota ikkunoiden ja ovien u-arvoihin, ne kun ovat ns. heikoin lenkki
  • kiinnitä huomiota ilmatiiveyteen ja ilmanvaihtoon
  • lämmöntalteenottolaite,vertailemalla LTO-laitteiden vuosihyötysuhdetta löydät itsellesi sopivan, hyvän laitteen VHS on yli 60%
  • kiinnitä huomiota valaistukseen ja laitteiden energiatehokkuuteen: led-lamput, liiketunnistimet, hämäräkytkimet, a- luokan kodinkoneet

Energiatehokas talo on muodoltaan yksinkertainen. Tontilla ilmansuunnat tulisi ottaa huomioon taloa suunniteltaessa. Lämpimiä tiloja vaativat toiminnot suunnitellaan talon keskelle ja auringon puolelle etelään. Vähemmän lämpöä tarvitsevat huoneet sijoitetaan pohjoisen puolelle. Kylmät varastot kannattaa sijoittaa talon lämpöeristetyn seinän ulkopuolelle kiinni taloon.

Lisälämmönlähteinä taloihin hankitaan usein varaavia takkoja tai uuneja ja niiden sijoitteluun kannattaa kiinnittää huomiota. Miten puut säilytetään ja kuljetetaan sisään on asioita joita tulee miettiä.

Lisätietoa huomioon otettavista seikoista löytyy mm. Motivan sivuilta. Kaikesta huolimatta energiatehokkaan talon saa rakennettua ilman viimeisintä tekniikkaa. Vaikkakin rakentaminen on hieman kalliimpaa niin hyvin rakennettu energiatehokas koti maksaa itseään takaisin jo alusta alkaen.